Ísland flækt í loftslagsblekkingar ESB

Alþingi á í vetur að stimpla EES-tilskipun nr. 2018/410 um „loftslagsmál“. Ísland er flækt í stefnu ESB um að draga úr losun „gróðurhúsalofttegunda“ þó engar alþjóðlegar skuldbindingar Íslands á vegum Sameinuðu þjóðanna krefjist þess. Stjórnvöld Íslands gerðu samkomulag“ við ESB um „loftslagsmál“ án tilhlýðilegrar athugunar á afleiðingum og kostnaði. Tilskipunin veldur geigvænlegum fjáraustri í gagnslausar aðgerðir.

Losun gróðurhúsalofttegunda“ hefur hverfandi áhrif á loftslag. Stefnumál ESB um „loftslagsmál“ eru byggð á spádómum, undirmálsvísindum og fölsunum. Inn í þennan vef hefur Ísland nú flækst og fer kostnaður og fyrirhöfn borgara og fyrirtækja vaxandi án þess að nokkur árangur verði. Skuldbindingar sem þjóðir hafa gert á vegum Sameinuðu þjóðanna eru óraunsæar, sára fáar þjóðanna koma til með að geta uppfyllt þær. Þær þjóðir sem mest hafa reynt, t.d. Þjóðverjar, eru að leggja efnahag landa sinna að velli. Þar sem loftslagsvísindi eru lengst komin, í Bandaríkjunum, hafa stjórnvöld sagt sig frá loforðunum og yfirvöld annarra landa, þar sem raunsæi ríkir, munu fylgja í fótspor Bandaríkjanna.

https://www.frjalstland.is/loftslagsvisindi-hrjad-af-folsunum/

Kvótakerfi ESB um losun „gróðurhúsalofttegunda“, sk. ETS, er þegar komið á í flugi og orkuiðnaði og veitir milljörðum króna úr landi. Kerfið er þekkt fyrir brask, svindl og ógagnsæi og er baggi á Íslendingum. Með lögunum á að bæta enn á byrðar landsins og setja hömlur á „losun“ frá alls kyns starfsemi í landinu. Það kallast ESR og kemur framleiðslu, skipum, útgerð ofl. undir skömmtunarkerfi ESB. Taka á upp sérstakt kerfi um landbúnað (úr LULUCF, ættað frá SÞ). Ríkissjóður þarf svo að borga himinháar sektir ef loforðin standa ekki. Það munu þau ekki gera þar eð Ísland er í vexti en ESB, sem kerfið er hannað fyrir, er að hrörna. Kerfið (Vidskipakerfi-esb-med-losunarheimildir-grodurhusalofttegunda) er ofurflókið og kallar á mikinn mannafla við „stjórnun“. Útreikningur á losun er frá ESB og byggður að mestu á ruslvísindum og geðþóttaákvörðunum skriffinna SÞ og ESB.

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál, nr. 70/2012 (skuldbindingar í loftslagsmálum, viðskiptakerfi með losunarheimildir).
Um er að ræða innleiðingu á tilskipun (ESB) 2018/410 sem breytir tilskipun 2003/87/EB um viðskiptakerfi með losunarheimildir. Í tilskipuninni er kveðið á um reglur varðandi viðskiptakerfið fyrir tímabilið 2021–2030, en hvað Ísland varðar ná þær einkum til fyrirtækja í stóriðju og flugi. Einnig verður í frumvarpinu lagastoð fyrir reglugerðir sem ætlað er að innleiða tvær gerðir Evrópusambandsins. Annars vegar er um að ræða reglugerð (ESB) 2018/842 um sameiginlega ábyrgð og hins vegar reglugerð (ESB) 2018/841 um landnotkun, breytta landnotkun og skógrækt. Innleiðing gerðanna er lykilatriði í samkomulagi Íslands, Noregs og Evrópusambandsins um sameiginlegt markmið á grundvelli Parísarsamningsins. Með samþykkt frumvarpsins myndi liggja fyrir skýrt regluverk um alþjóðlegar skuldbindingar Íslands varðandi losun gróðurhúsalofttegunda til 2030, skyldur fyrirtækja í viðskiptakerfinu, bókhald, skýrslugjöf og fleira. Innleiðing. (Desember).“ (https://www.frjalstland.is/thingmalaskra-150-loggjafarthings-2019-2020-ees-mal/)

Fjárausturinn í „loftslagsaðgerðir“ ESB stefnir í að verða gengdarlaus sóun, áætlun Klappa sýnir 267 milljarða líkleg bein fjárútlát á næsta áratug sem dugir í ein 20 jarðgöng undir firði og heiðar. Stjórnvöld okkar hafa gefið ESB glórulaus en gagnslaus loforð sem munu hafa mjög slæm áhrif á efnahag, velferð og lífsgæði landsmanna. Ísland þarf að segja upp samkomulaginu við ESB um „loftslagsmál“.

This entry was posted in EES, Umhverfismál. Bookmark the permalink.