Orkukreppa ESB er skollin á Norðurlönd

Orkukreppan í ESB og Bretlandi er orðin alvarleg og dýpkar stöðugt. Landstjórnir eru farnar að grípa til örþrifaráða til að draga úr orkunotkun. Herferðin gegn jarðefnaeldsneyti og kjarnorku er komin í uppnám nú þegar raunveruleiki hins þróaða samfélags sem byggir á jarðefnaeldsneyti opinberar sig. Orkukreppan hefur nú náð til hinna orkuríku Norðurlanda og orkuverðið þar komið uppúr öllu valdi og heimili og fyrirtæki komin í vandræði þó nægar orkulindir séu til staðar. Sæstrengir fyrir raforku til Englands og ESB hafa aukið á slæm áhrif spákaupmennsku og hækkað verðin

Orkukreppan hefur verið að grafa um sig í áratugi í takti við útbreiðslu öfgaáróðurs um loftslagsáhrif brennslulofttegunda. Orkukreppan í V-Evrópu hefur nú sprungið út í kjölfar ráðstefna Sameinuðu þjóðanna og eftirfylgjandi tilskipana ESB gegn notkun jarðefnaeldsneytis og kjarnorku sem hefur leitt til lokunar hagkvæmra orkuvera en byggingu óhagkvæmra ríkisstyrktra vind- og sólorkuvera. https://www.frjalstland.is/2022/02/11/orkuskiptin-eru-draumorar/

Einka- og markaðsvæðing almannafyrirtækja í orkuframleiðslu hefur valdið óhagkvæmni og spákaupmennsku og hleypt upp verðum á raforkunni. Tengingar orkukerfa Norðurlanda við ESB og Bretland hafa magnað upp gríðarlega spákaupmennsku og verðhækkanir. Norðurlöndin, sem búa yfir nægum orkulindum, bæði vatnsorku, jarðgasi, olíu, úraníum auk skógarafurða, og hafa byggt upp þróaða orkuframleiðslu á öllum sviðum, hafa nú dregist inn í orkukreppu vegna þægðar við ESB. https://www.frjalstland.is/2022/04/03/vaxandi-fataekt/#more-2636

Noregur (í EES) -“Ein ótrúlegasta afleiðingin af orkuverðsvandanum er að ofurríkir orkuframleiðendur og raforkuseljendur gætu komið af stað fjármálakreppu. Ástæðan er að við við höfum bundið okkur við mikinn spákaupmennskumarkað, NordPool og Euronet, þar sem verðin myndast“ (spotmarkaðsverð myndast á NordPool, langtímaviðskipti eru á Nasdaq í Stokkhólmi segir Øystein Stray Spetalen, fjárfestir í Noregi). NordPool markaðurinn býður upp á svimandi spákaupmennsku þar eð verðin í orkusölunni gegnum sæstrenginn til Englands eru þekkt klukkutíma áður en verðin á öðrum mörkuðum Norðurevrópu er fastsett. Enn meiri spákaupmennska verður á Nasdaq-markaðnum.

Norsku fjármála-og orkuráðuneytin vilja ekki grípa inn í, ekki heldur fjármálaeftirlit og samkeppniseftirlit Noregs sem eru undir EES-regluverkinu. Fjármálaeftirlitið fær sín fyrirmæli frá stjórnvaldsstofnunum ESB í gegnum EES-eftirlitið, ESA. Enginn þorir að ganga gegn ESB-regluverkinu.

Í fimm hundruð metra fjarlægð héðan sitja fulltrúar ACER (orkumálastofnun ESB) og fylgjast með að Noregur svindli ekki“ (með „fulltrúar“ er átt við „sjálfstæðu“ norksu eftirlitsstofnunina RME, orkustofnun Noregs, sem er varðhundur á vegum ACER og framkvæmdastjórnar ESB-“ segir Øystein Stray Spetalen, fjárfestir í Noregi. 

Jan R. Steinholt: https://neitileu.no/aktuelt/strompriskrisa-kan-gi-finanskrise

Svíþjóð (í ESB), þar hefur orkuverðið meir en tífaldast. Bakari í Suður-Svíþjóð segir að rafmagnskostnaðurinn hafi aukist úr 6000 í 70 000 í júlí og sé orðinn tilvistarógn. En enginn flokkur talar skiljanlegt mál um „fílinn í tunnunni“ sem er að stjórmálaflokkarnir samþykktu án umræðna að Svíþjóð yrði með í ACER sem þýðir að Svíþjóð er hluti af raforkumarkaði ESB- http://nejtilleu.se/2022/09/nej-till-eus-energiunion/

Danmörk (í ESB) hefur sokkið einna dýpst Norðurlanda í vindmyllumenninguna og hefur haft eitt hæsta raforkuverð á byggðu bóli enda er um helmingur raforkunotkunarinnar þar frá vindmyllum og sólorkuverum. https://denmark.dk/innovation-and-design/green-solutions

Summary in English

The energy crisis in W-Europe is caused by two decades of unrealistic EU- policies to phase out fossil fuels and uranium and replace them with wind and solar power. EUś meddling in member state’s energy matters with unrealistic regulations has led to a full-blown energy crisis, now hitting the Scandinavian countries because of their EU- and EEA-affiliation. Scandinavia has ample energy resources in waterfalls, oil and gas and Sweden had several nuclear power plants and has uranium finds.

Posted in EES, Loftslag, Orka, Umhverfismál | Comments Off on Orkukreppa ESB er skollin á Norðurlönd

Ísland tekið í stríð

Síðan valdaránið í Úkraínu 2014 hefur stjórnarráð Íslands þurft að stimpla inn í íslenskt regluverk fjölda valdboða frá ESB um refsiaðgerðir gegn Rússum vegna „ástandsins í Úkraínu“ og „innlimunar Krím“. „Ástandið“ skapaðist af því að Bandaríkin og aðilar í ESB frömdu blóðugt valdarán sem kom af stað borgarastyrjöld. Rússland átti þar engan þátt. Meira

Posted in EES, Utanríkismál | Comments Off on Ísland tekið í stríð

Vesturlönd glata forustuhlutverkinu

Stríðið í Úkraínu hefur afhjúpað gamalgróna sríðsmenningu Vesturlanda og orðið til þess að fá fram andstöðu heimsbyggðarinnar við stríðsrekstur og afskipti Vesturlanda af málefnum þjóða heims. Forusta Vesturlanda, oft með „alþjóðastofnanir“ að vopni, gerir sig seka um eyðileggingarofbeldi og refsiaðgerðir. Heimsbyggðin, sum Evrópulönd meðtalin, eru nú í vaxandi mæli tekin að hunsa drottnunartilburði Vesturlanda. Ísland, sem lýtur tilskipanavaldi ESB, situr fast í stríðs- og heimsvaldastefnu ESB og NATO og á á hættu að dragast inn í stórstríð Íslandi óviðkomandi. Meira

Posted in EES, Utanríkismál | Comments Off on Vesturlönd glata forustuhlutverkinu

Rammaáætlun, vindmyllur og kol.

Alþingi hefur í lok 152. þings verið að þæfast með rammaáætlunina um nýtingu orkuauðlinda. Eitthvað lítið kom út þó sk. 3. áfangi“ hafi að lokum verið samþykktur. Guðlaugur loftslagsráðherra var að sögn sáttur. Rammaáætlunin hefur reynst vera herbragð til að stemma stigu við auðlindanýtingu. Meira

Posted in EES, Loftslag, Orka, Umhverfismál | Comments Off on Rammaáætlun, vindmyllur og kol.

Evrópusambandið hervæðist

Sú ógnvænlega staða blasir nú við að þjóðirnar sem komu af stað tveim heimsstyrjöldum ætla nú að fara saman í allsherjar hernaðaruppbyggingu. Afsökunin fyrir stofnun Evrópusambandsins var að friða stríðsþjóðir V-Evrópu sem höfðu um langt skeið hafið stríð gegn hvor annarri og öðrum þjóðum, aðallega gegn Rússum með hroðalegum afleiðingum. Nú ætla sömu þjóðir að sameinast í hernaðaruppbyggingu Meira

Posted in EES, Utanríkismál | Comments Off on Evrópusambandið hervæðist

Blóðuga valdaránið í Úkraínu

Bandaríkin með aðstoð ESB frömdu blóðugt valdarán í Úkraínu 27. febrúar, 2014. Vígamenn og óeirðaseggir, launaðir af Obama/Biden-stjórninni, ESB, og óopinberum félögum (NGO) og fjárfestum, hófu vopnaðar árásir á stjórnarbyggingar Úkraínu í Kænugarði 21. nóvember 2013. Öfgasamtök s.s. Right Sector, Svoboda, Fatherland tóku virkan þátt. Árásirnar stóðu fram í lok febrúar og urðu til þess að lögleg stjórn Úkraínu hraktist frá völdum. Amk. 130 manns voru drepnir í Kænugarði, þar af amk. 18 lögreglumenn. Meira

Posted in EES, Utanríkismál | Comments Off on Blóðuga valdaránið í Úkraínu

Íslensk loftslagsvísindi

Íslenskir vísindamenn eru farnir að senda frá sér rannsóknaniðurstöður tengdar loftslagsvísindum. Íslensk stjórnvöld létu landið undir stjórnvald ESB í s.k. loftslagsmálum í tengslum við EES-samninginn sem þýðir að mat á losun gróðurhúsalofttegunda á landinu er samkvæmt stöðlum SÞ og ESB. Íslenskir vísindamenn hafa nú mælt útöndun gróðurhúsalofttegunda úr íslensku framræstu ræktarlandi. Reyndist hún vera allt önnur, um 1/10, af því sem staðlar SÞ of ESB gefa til kynna! Meira

Posted in EES, Landbúnaður, Loftslag, Umhverfismál | Comments Off on Íslensk loftslagsvísindi

Vaxandi fátækt

Djúp lífskjarakreppa er skollin á í Bretlandi og ESB. Verð á nauðsynjum þýtur upp, orkuverð hækkar stöðugt. Ástæðan er að lúðrablástur umhverfistrúarsöfnuða hefur afvegaleitt stjórnmálamenn með innistæðulausum hræðsluáróðri. Hækkandi verð á orku, nauðsynjum og þjónustu eru afleiðingar af misheppnaðri stefnu ríkisstjórna í orkumálum og stjórnvaldsreglum gegn notkun eldsneytis. Meira

Posted in EES, Loftslag, Orka, Umhverfismál, Utanríkismál | Comments Off on Vaxandi fátækt

Dýrkeyptar rangfærslur um loftslag

Á sama tíma og vetur og kuldi sest að okkur og norðurskautsísinn breiðir úr sér endurvarpa helstu fjölmiðlar rangfærslum um loftslag sem er til þess að telja okkur trú um að sé að hlýna og við verðum að eyða okkar aflafé í að draga úr brennslu eldsneytis. Hið rétta er að loftslagið er ekki að hlýna (eins og á árunum 1918-1940 og 1979-2003) heldur að kólna, koltvísýringur eða haugloft (metan) frá mönnum, „kolefnissporið“ á máli trúarinnar, hefur ómælanleg áhrif. Meira

Posted in EES, Loftslag, Orka, Umhverfismál | Comments Off on Dýrkeyptar rangfærslur um loftslag

Útþensla NATO og ESB örlagarík mistök

Sérfræðingar vestanhafs spáðu fyrir um að útþensla NATO til Austur-Evrópu væri örlagarík mistök sem mundi skaða óbætanlega tilraunir til að gera Rússa að samstarfsaðilum en ekki óvinum. Spárnar hafa nú ræst. Rússar gripu til þess örþrifaráðs að hefja hernaðaríhlutun í Úkraínu 24. febrúar. Þá höfðu staðið yfir áralangar umleitanir af þeirra hálfu um að stöðva stækkun ESB og NATO til austurs sem Rússar líta á sem ógnun við öryggi landsins. Meira

Posted in EES, Utanríkismál | Comments Off on Útþensla NATO og ESB örlagarík mistök