Græna böl landbúnaðar Evrópusambandsins

Bændur sambandsins eru búnir að fá nóg af „grænu“ stefnu stjórnvalda. Reglubálkar sambandsins vinna gegn þeim og eru settir gegn húsdýrahaldi, notkun véla, notkun áburðar. Kjötát á að afnema. Stuðningur við bændur er skorinn niður, eldsneyti skattlagt úr hófi og notkun þess sett í kerfi sem stjórnast af bröskurum. Bændur fara nú í dráttarvélalestum til höfuðborga sambandsins og mótmæla og valda umferðaröskunum

Áhrifamenn í Evrópusambandinu dreymir um „græna“ framtíð og monta sig av „Green deal“ og setja ein lögin eftir önnur og reglugerðir á færibandi. „Elítan“ gerir sér ekki grein fyrir alvöru andstöðunnar og munu ekki afnema græna bölið fyrr en verða stjórnaskipti í sambandinu og löndum þess, mögulega í kjölfar vopnaðra mótmæla almennings sem sér sín lífskjör rýrna jafnt og þétt. Græna stefnan er byggð á skoðunum en ekki á nákvæmum vísindum og náttúrulögmálum.

https://pressxpress.org/2024/02/10/eus-green-agenda-big-no-say-farmers-brussels-caves-in/

https://www.politico.eu/article/eu-eases-farming-demands-in-2040-climate-proposal/

Evrópusambandið, sem stjórnar „loftslagsmálum“ Íslands, er þegar farið að ganga á bak loforðanna um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Þegar nú hinnar raunverulegu afleiðingar grænu stefnunnar birtast eru stjórnvöld ESB orðin nauðbeygð að svíkja sín „loftslagsloforð“ og slá mikið af kröfunum um að draga úr útblæstri koltvísýrings. Sambandið setur nú í gang kola- og gasoskuver sem hafði verið lokað. Ástæðan er að orkuskorturinn og óhóflegt orkuverð eru orðin óviðráðanleg. Undirbúningurinn að og skipulagningin á grænu stefnunni var ekki verkfræðilega unninn en byggð á ósönnuðum tilgátum og óskyggju umhverfistrúarforkólfa. „Grænu“ orkuverin eru afkstalítil og dýr, eins og grænu tækin flest sem eru óhandhæg, þung, endingalítil og dýr.

https://www.frjalstland.is/2023/10/16/loftslagsherferdin-topud/

Alþingi setti í lög rét fyrir jól 2023 enn eina lagalanglokuna (Lög nr 96 um viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir

https://www.althingi.is/altext/154/s/0856.html )

sem er samsafn tveggja áratuga upphlöðnum haug af EES-tilskipunum og regluverki um losun sk. gróðurhúsalofttegunda. Ríkisstjórnin hefur nú áform um að bæta enn einni áþján beint á fyrirtæki og almenning: Lög um kaup á heimildum til losunar gróðurhúralofttegunda frá byggingum, vegasamgöngum og smærri iðnaði, sk. ETS2 kerfi en sú losun er nú á ábyrgð ríkissjóðs en verður viðbót við eldra ETS-kerfi sem er þegar er orðið þungt farg á flug og stærri framleiðslufyrirtæki:  Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 96/2023 um viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir (ETS2-kerfið). Málsefni: Frumvarpinu verður ætlað að innleiða þann hluta tilskipunar ESB 2023/959 (breyting á ETS-tilskipun 2003/87/EB) sem fjallar um ETS2-kerfið (losun frá byggingum, vegasamgöngum og smærri iðnaði). Nánari upplýsingar: Með frumvarpinu verður tilskipun ESB 2023/959 sem breytir tilskipun 2003/87/EB (ETS-tilskipunin) að fullu innleidd. Í tilskipun 2023/959 sem breytir ETS tilskipuninni, er í IVa kafla fjallað um nýtt hliðstætt viðskiptakerfi svokallað ETS2-kerfi sem mun ná utan um losun frá byggingum (húshitun), vegasamgöngum og smærri iðnaði. ETS2-kerfið verður rekið samhliða ETS-kerfinu en losun frá því mun áfram reiknast sem samfélagslosun sem fellur undir svokallaða beina ábyrgð ríkja samkvæmt reglugerð ESB 2018/842 um sameiginlega ábyrgð (e. Effort Sharing Regulation ESR). Losun vegna bruna á jarðefnaeldsneyti er stærsta uppspretta losunar sem fellur undir flokk samfélagslosunar og því er brýnt að draga úr losun frá þeim flokki.

https://island.is/samradsgatt/mal/3663

Stjórn „loftslagsmála“, sem Ísland afsalaði til ESB í krafti EES-samningsins, verður sí þyngra fyrir íslenska aðila og þjóðarbúið sjálft. „Loftslagasmál“ í skilningi Evrópusambandins og nútíma umhverfisverndartísku hafa lítið með loftslag að gera heldur snúast fyrst og fremst um að setja höft á eldsneyti, afsakað með að útblástur koltvísýrings og nokkurra annara náttúrulegra lofttegunda frá brennslu eldsneytis og fleiri mannsathöfnum breyti loftslagi sem er ósönnuð kenning. Íslenskum stjórnvöldum bar engin skylda til að afhenda ESB þetta stjórnvald heldur gátu haft stjórnina hér heima enda Ísland í algerri sérstöðu með hitunar- og raforkukerfi sem losa ekki „gróðurhúsalofttegundir“.

Losun frá landbúnaði er orðin mikið áhersluatriði í EES-tilskipunum og aðgerðum stjórnvalda. Í aðgerðaáætlun Stjórnarráðsins stendur Iðragerjun á stærstan þátt í losun gróðurhúsalofttegunda frá landbúnaði“

https://www.stjornarradid.is/verkefni/umhverfi-og-natturuvernd/loftslagsmal/adgerdaaaetlun-i-loftslagsmalum/adgerdirnar/landbunadur/

Þessi fullyrðing er álíka óvísindaleg og flestar staðhæfingarnar um áhrif „gróðurhúsalofttegunda“. Ef húsdýrin verða felld og grasið og kornið gerjast ekki lengur í maga þeirra, brotnar það niður úti á túni og annars staðar og myndar haugloft (metan) eins og í maga húsdýranna! Eða þá að við verðum látin borða það og gerja það í maga okkar með sömu afleiðingum og hjá húsdýrunum!

https://www.frjalstland.is/loftslagsvisindi-hrjad-af-folsunum/

Græna bölið bitnar því illa og að ósekju á fæðuframleiðslunni og um leið á lífskjörum almennings. Það er ástæðan fyrir því að sjálft Evrópusambandið, sem hefur álitið sig heimsleiðtoga í sk. loftslagsmálum, mun með tímanum afnema laga- og regluskóginn um losun gróðurhúsalofttegunda af illri nauðsyn og andstöðu þegnanna. Það afturhvarf til raunsæisins er þegar hafið.

Posted in EES, Landbúnaður, Umhverfismál | Comments Off on Græna böl landbúnaðar Evrópusambandsins

Vaxandi hernaður gegn Rússlandi

NATO og Evrópusambandið eru nú að setja kraft í stríðið sem þau hófu fyrir tíu árum með valdaráni. Stríðsmangarar Ameríku og Biden forseti vinna nú hörðum höndum að því að koma sem mestum vopnum og peningum til leppstjórnarinnar í Kænugarði fyrir 2025 af ótta við að ábyrgur forseti taki völdin í Bandaríkjunum og stöðvi stríðið. https://edition.cnn.com/2024/01/19/politics/grim-realization-ukraine-washington-funding-fight/index.html. Meira

Posted in Utanríkismál | Comments Off on Vaxandi hernaður gegn Rússlandi

Þetta er orðið nóg

Tilskipanirnar frá Evrópusambandinu hrannast upp. Það er þegar komið nóg.

Ísland komst undir erlent tilskipanavald fyri 30 árum, 1. janúar 1994. með EES-samningnum. Stuðningsmenn samningsins sögðu að hann væri nokkurs konar fríverslunar- og samstarfssamningur. Hvorutveggja hefur reynst rangt. Reynsla 3 áratuga hefur sýnt að samningurinn hafði lítið um fríverslun fram yfir fríverslunarsamninginn sem var fyrir hendi, frá 1972. „Samstarfið“ hefur að mestu þýtt upptöku laga og reglugerða ESB en margir héldu að Ísland gæti hafnað tilskipunum að vild. Það hefur reynst tálsýn. Meira

Posted in EES, Utanríkismál | Comments Off on Þetta er orðið nóg

Stríðsundirbúningur

NATO og Evrópusambandið eru nú að undirbúa útvíkkun á Úkraínustríðinu sem hefur verið á þeirra vegum frá valdaráninu 2014. Löglega kjörin stjórn Úkraínu hafnaði aðild að NATO 3. júní 2010 og að Evrópusambandinu 21. nóvember 2013. Þá var ekki eftir önnur leið en vopnavald til að innlima landið í NATO og ESB.
Meira

Posted in EES, Utanríkismál | Comments Off on Stríðsundirbúningur

Bankarnir eru í höftum Evrópusambandsins

Evrópusambandið hefur með EES-samningnum verið að taka til sín meiri völd yfir EES-löndunum og stjórnar nú bönkunum með einum sex stofnunum. Fjármálaráðherrar EES-landanna Noregs, Ísland og Liechtenstein misstu þolinmæðina og kvörtuðu árið 2018 bréflega yfir enn nýrri stofnun: Framkvæmdastjórn fjármálaeftirlits ESB þar sem EES-löndin eru undirsátar. Að senda ESB bréf er eins og að skvetta vatni á gæs, ESB talar ekki við sína undirsáta, það talar aðeins til þeira. Faðmur ESB-regluverksins um fjármálastarfsemi hefur reynst íslenskum bönkum dauðafaðmur (8.10.2008). Meira

Posted in Bankar, EES | Comments Off on Bankarnir eru í höftum Evrópusambandsins

10 ára stríð

Úkraínustríðið hófst fyrir 10 árum með vopnuðu valdaráni Obama stjórnarinnar og samstarfsaðila í NATO, ESB og nýnasistahreyfingum Úkraínu, eftir að stjórn Úkraínu hafnaði aðild að Evrópusambandinu, 21. nóvember, 2013. https://goachronicle.com/musk-says-ukraine-indeed-witnessed-coup-detat-in-2014/ Meira

Posted in EES, Utanríkismál | Comments Off on 10 ára stríð

Uppgjöf Noregs

Norsk yfirvöld hafa enn einu sinni sýnt að Noregur er undir hæl Evrópusambandsins. Hæstiréttur Noregs hefur nú lagt blessun sína yfir vald ESB yfir orkukerfi landsins, aðild landsins að ACER (orkustofnun ESB), þriðja orkupakkanum sem okkar Alþingi gleypti með skít og skinni. Það er orðið ljóst að smáskammtalækningar um að hafna einstöku EES-valdboðum duga ekki, eina leiðin til að losa Noreg og Ísland undan Evrópusambandsvaldinu er að segja EES-samningnum upp og semja upp á nýtt. Meira

Posted in EES, Orka, Utanríkismál | Comments Off on Uppgjöf Noregs

Loftslagsherferðin töpuð

Flest af þeim löndum sem tóku þátt í Parísarsamkomulaginu um að minnka notkun jarðefnaeldsneytis og losun gróðurhúsalofttegunda geta ekki staðið við loforðin. Og nú, átta árum eftir að samkomulagið var gert, eru helstu forustulöndin í V-Evrópu að hverfa til baka til notkunar jarðefnaeldsneytis. Meira

Posted in EES, Loftslag, Orka | Comments Off on Loftslagsherferðin töpuð

Hrunið fimmtán ára

Með EES-samningnum færðust íslenskar fjármálastofnanir undir regluverk Evrópusambandsins og fengu m.a. að stofna til bankastarfsemi í ESB-löndum og fengu heimildir til þess að veita lán til eigin stjórnenda og eigenda. Þetta kom af stað útþenslu og útrás til ESB-landa sem íslensk stjórnvöld gátu ekki stjórnað en horfðu á óverðurskýin hrannast upp. Klukkan 10 f.h. þann 8. október, 2008, varð Ísland svo fyrir óvæntri og fjandsamlegri efnahagsárás. Ríkisstjórn Bretlands, EES- og NATO-bandamanna Íslands, fyrirskipaði kyrrsetningu eigna íslensku bankanna, þar með talið Seðlabanka Íslands. Einnig voru kyrrsettar aðrar fjáreigur íslenska ríkisins s.s. Fjármálaeftirlitsins og fleiri íslenskra aðila í Bretlandi sem náðist til. Þetta var gert með vísun í hryðjuverkalög. Íslensku bankarnir voru settir í þrot.   Meira

Posted in Bankar, EES | Comments Off on Hrunið fimmtán ára

EES-lög stöðva þróun byggðar

EES-tilskipun nr. 2014/52 um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda varð til þess að flækja og tefja framkvæmdir enn frekar en orðið var en Alþingi „innleiddi“ hana samt 2019, um var að ræða síðustu tilskipun í uppsöfnuðum bunka frá árinu 2000. Óþörf skriffinnska og stofnanaafskipti jukust mikið. Þeir sem mesta þekkingu höfðu á málinu, Verkfræðingafélagið, samtök atvinnulífsins og samtök sveitarfélaga, mótmæltu setningu þeirra með skýrum rökum. En EES-tilskipunum frá Evrópusambandinu er aldrei breytt, þær eru „innleiddar“ (ígildi stimplunar) án athugasemda og ganga í gildi hér í heild. Lögin standa í vegi fyrir uppbyggingu orkukerfis Íslands og hafa verið notuð til að stöðva aðrar framkvæmdir.
Meira

Posted in EES, Orka, Umhverfismál | Comments Off on EES-lög stöðva þróun byggðar