Íslensk loftslagsvísindi

Íslenskir vísindamenn eru farnir að senda frá sér rannsóknaniðurstöður tengdar loftslagsvísindum. Íslensk stjórnvöld létu landið undir stjórnvald ESB í s.k. loftslagsmálum í tengslum við EES-samninginn sem þýðir að mat á losun gróðurhúsalofttegunda á landinu er samkvæmt stöðlum SÞ og ESB. Íslenskir vísindamenn hafa nú mælt útöndun gróðurhúsalofttegunda úr íslensku framræstu ræktarlandi. Reyndist hún vera allt önnur, um 1/10, af því sem staðlar SÞ of ESB gefa til kynna!

Mýrar senda frá sér mýragas (haugloft) sem er að stofni til metan. Milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar, IPCC, telur metan vera meir en 20 sinnum öflugri „gróðurhúsalofttegund“ en koltvísýring. Fyrir um þrem áratugum var haldið að allt votlendi Jarðar sendi frá sé rúmlega 100 megatonn af metani á ári út í lofthjúpinn. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0045653593904277 . Áætlanir hafa síðan bólgnað í um 200 megatonn. Það eru gerlarnir sem lifa í vatninu sem gefa frá sér metanið, það ildist í koltvísýring í lofthjúpnum og nýtist þá sem næring fyrir gróðurinn.

IPCC (og ESB) hafa haldið fram að votlendi bindi mikinn koltvísýring og að jákvæð „loftslagsáhrif“ þess séu meiri en „gróðurhúsaáhrifin“ af mýraloftinu sem votlendið losar út í lofthjúpinn. Áreiðanlegar mælingar á losun og bindingu lofttegundanna fyrir og eftir endurheimt liggja ekki á lausu, tölurnar eru oft áætlanir frá aðilum sem setja þær fram í áróðursskyni eða skortir þekkingu á vísindunum. Rannsókn á vegum Restoration Ecology sýnir að tölur um losun gróðurhúsalofttegunda frá votlendi eru óáreiðanlegar: „Sérstakt áhyggjuefni er að aðeins þriðjungur rannsóknanna voru gerðar á eftir endurheimt votlendisins og enn færri fjölluðu um meir en 10 ára gamla endurheimt. Göt í þekkingargrunninn þýða að núverandi skilningur á árangri af endurheimt votlendis er tilraunakenndur. Þörfin fyrir mat mismunandi staðaraðstæðna er mikil ef réttlæta á fjárfestingar og ákvarðanir“ https://doi.org/10.1111/rec.12889

Umhverfisráðuneytið og stofnanir þar undir halda „bókhald“ yfir losunina. Tölurnar sem fara inn í bókhaldið eru ekki byggðar á traustum rannsóknum heldur eru fengnar samkvæmt forskriftum ESB og IPCC.

Umhverfisstofnun, sem heldur utanum „útreikningana“ samkv IPCC/ESB, segir að útöndun koltvísýrings frá landi á Íslandi 9,5 miljón tonn á ári en heildar útblástur landsmanna 14,2 milljón tonn https://ust.is/loft/losun-grodurhusalofttegunda/losun-islands/.

Framræst land sem breytt er í nytjaland, beitarland og ræktarland, bindur mikið af koltvísýring og sleppir minna mýragasi út. Afkastamesta aðferðin til að binda koltvísýring og draga úr metanlosun er því að rækta framræstar mýrar upp. Það er eyðilegging á landbúnaðarlandi að moka ofan í framræsluskurði til að búa til mýrar sem verða eldisstöðvar bitvargs og óloftandi fúafen, varasamt dýrum og jafnvel mönnum.

Nú hafa íslenskir vísindamenn hjá Landbúnaðarhákóla Íslands birt rannsóknaniðurstöður um útöndun kolvísýrings frá framræstu landi sem sýna allt aðra mynd en reikniformúlur Sameinuðu þjóðanna og ESB. (Langtímatap kolefnis í framræstu ræktarlandi. Landbúnaðarháskóli Íslands 2022 https://www.lbhi.is/images/pdf/rit_lbhi_nr_149.pdf). Þær gefa til kynna að útöndun framræsts ræktarlands sé að meðaltali rúmlega 3 tonn koltvísýrings úr hverjum hektara á ári. Reikniformúlur Sameinuðu þjóðanna og ESB, sem okkar stofnunum er uppálagt að nota, gefa að meðaltali nær 27 tonn á hektara. Þetta þýðir að tölur um útöndun koltvísýrings frá landnotkun eru ofreiknaðar nærri tífalt af Umhverfisstofnun sem heldur fram að heildarlosun Íslands sé 14,2 Mt! Nær lagi er 5,7 Mt/ári!

https://www.bbl.is/frettir/frettaskyring/langtimalosun-kolefnis-ur-framraestu-raektarlandi-er-liklega-margfalt-minni-en-fullyrt-hefur-verid

Endurheimt votlendis er eyðilegging á áratuga uppbyggingu búskapar og nytjalands og vanvirðing við ræktunarfúsa íslenska bændur. ESB og Umhverfisráðuneytið telur okkur trú um að endurheimt votlendis minnki útöndun gróðurhúsalofttegunda sem íslenskir vísindamnen, með rannsóknum á Íslandi, eru nú að sýna fram á að sé óveruleg, 1/10 af því sem ESB heldur fram. Endurheimt votlendis er dýr en gagnslaus sýndarleikur til að þjóna tískustjórnmálum ESB og SÞ.

Íslenskir vísindamenn eru nú orðnir virkir í rannsóknum tengdum loftslagi, áður hefur hér á síðunni verið minnst á Helga Tómasson og Áslaugu Geirsdóttur, vísindamenn við Háskóla Íslands. Það er brýn nauðsyn fyrir Ísland að eiga færa vísindamenn á þeim sviðum sem gætu varðað loftslag vegna þess að Ísland er meira háð loftslagi en flest önnur lönd.

Losun „gróðurhúsalofttegunda“ frá mönnum hefur hverfandi lítil áhrif á hitafar á jörðinni, lofthjúpurinn tekur nú þegar upp þá varmageislun sem lofttegundirnar (CO2, CH4) geta tekið upp.

https://www.frjalstland.is/loftslagsvisindi-hrjad-af-folsunum/

English summary.

Icelandic scientists at the Agricultural University of Iceland conducted research on greenhouse gas outgassing from agricultural drained wetlands in Iceland during 2020 and 2021. It has been known for some time that the IPCC and EU standards for estimating the outgassing here give unreliable values. The Icelandic scientists discovered that the outgassing here is only about 1/10 of what the IPCC/EU standards indicate.

This entry was posted in EES, Landbúnaður, Loftslag, Umhverfismál. Bookmark the permalink.