Græna böl landbúnaðar Evrópusambandsins

Bændur sambandsins eru búnir að fá nóg af „grænu“ stefnu stjórnvalda. Reglubálkar sambandsins vinna gegn þeim og eru settir gegn húsdýrahaldi, notkun véla, notkun áburðar. Kjötát á að afnema. Stuðningur við bændur er skorinn niður, eldsneyti skattlagt úr hófi og notkun þess sett í kerfi sem stjórnast af bröskurum. Bændur fara nú í dráttarvélalestum til höfuðborga sambandsins og mótmæla og valda umferðaröskunum

Áhrifamenn í Evrópusambandinu dreymir um „græna“ framtíð og monta sig av „Green deal“ og setja ein lögin eftir önnur og reglugerðir á færibandi. „Elítan“ gerir sér ekki grein fyrir alvöru andstöðunnar og munu ekki afnema græna bölið fyrr en verða stjórnaskipti í sambandinu og löndum þess, mögulega í kjölfar vopnaðra mótmæla almennings sem sér sín lífskjör rýrna jafnt og þétt. Græna stefnan er byggð á skoðunum en ekki á nákvæmum vísindum og náttúrulögmálum.

https://pressxpress.org/2024/02/10/eus-green-agenda-big-no-say-farmers-brussels-caves-in/

https://www.politico.eu/article/eu-eases-farming-demands-in-2040-climate-proposal/

Evrópusambandið, sem stjórnar „loftslagsmálum“ Íslands, er þegar farið að ganga á bak loforðanna um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Þegar nú hinnar raunverulegu afleiðingar grænu stefnunnar birtast eru stjórnvöld ESB orðin nauðbeygð að svíkja sín „loftslagsloforð“ og slá mikið af kröfunum um að draga úr útblæstri koltvísýrings. Sambandið setur nú í gang kola- og gasoskuver sem hafði verið lokað. Ástæðan er að orkuskorturinn og óhóflegt orkuverð eru orðin óviðráðanleg. Undirbúningurinn að og skipulagningin á grænu stefnunni var ekki verkfræðilega unninn en byggð á ósönnuðum tilgátum og óskyggju umhverfistrúarforkólfa. „Grænu“ orkuverin eru afkstalítil og dýr, eins og grænu tækin flest sem eru óhandhæg, þung, endingalítil og dýr.

https://www.frjalstland.is/2023/10/16/loftslagsherferdin-topud/

Alþingi setti í lög rét fyrir jól 2023 enn eina lagalanglokuna (Lög nr 96 um viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir

https://www.althingi.is/altext/154/s/0856.html )

sem er samsafn tveggja áratuga upphlöðnum haug af EES-tilskipunum og regluverki um losun sk. gróðurhúsalofttegunda. Ríkisstjórnin hefur nú áform um að bæta enn einni áþján beint á fyrirtæki og almenning: Lög um kaup á heimildum til losunar gróðurhúralofttegunda frá byggingum, vegasamgöngum og smærri iðnaði, sk. ETS2 kerfi en sú losun er nú á ábyrgð ríkissjóðs en verður viðbót við eldra ETS-kerfi sem er þegar er orðið þungt farg á flug og stærri framleiðslufyrirtæki:  Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 96/2023 um viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir (ETS2-kerfið). Málsefni: Frumvarpinu verður ætlað að innleiða þann hluta tilskipunar ESB 2023/959 (breyting á ETS-tilskipun 2003/87/EB) sem fjallar um ETS2-kerfið (losun frá byggingum, vegasamgöngum og smærri iðnaði). Nánari upplýsingar: Með frumvarpinu verður tilskipun ESB 2023/959 sem breytir tilskipun 2003/87/EB (ETS-tilskipunin) að fullu innleidd. Í tilskipun 2023/959 sem breytir ETS tilskipuninni, er í IVa kafla fjallað um nýtt hliðstætt viðskiptakerfi svokallað ETS2-kerfi sem mun ná utan um losun frá byggingum (húshitun), vegasamgöngum og smærri iðnaði. ETS2-kerfið verður rekið samhliða ETS-kerfinu en losun frá því mun áfram reiknast sem samfélagslosun sem fellur undir svokallaða beina ábyrgð ríkja samkvæmt reglugerð ESB 2018/842 um sameiginlega ábyrgð (e. Effort Sharing Regulation ESR). Losun vegna bruna á jarðefnaeldsneyti er stærsta uppspretta losunar sem fellur undir flokk samfélagslosunar og því er brýnt að draga úr losun frá þeim flokki.

https://island.is/samradsgatt/mal/3663

Stjórn „loftslagsmála“, sem Ísland afsalaði til ESB í krafti EES-samningsins, verður sí þyngra fyrir íslenska aðila og þjóðarbúið sjálft. „Loftslagasmál“ í skilningi Evrópusambandins og nútíma umhverfisverndartísku hafa lítið með loftslag að gera heldur snúast fyrst og fremst um að setja höft á eldsneyti, afsakað með að útblástur koltvísýrings og nokkurra annara náttúrulegra lofttegunda frá brennslu eldsneytis og fleiri mannsathöfnum breyti loftslagi sem er ósönnuð kenning. Íslenskum stjórnvöldum bar engin skylda til að afhenda ESB þetta stjórnvald heldur gátu haft stjórnina hér heima enda Ísland í algerri sérstöðu með hitunar- og raforkukerfi sem losa ekki „gróðurhúsalofttegundir“.

Losun frá landbúnaði er orðin mikið áhersluatriði í EES-tilskipunum og aðgerðum stjórnvalda. Í aðgerðaáætlun Stjórnarráðsins stendur Iðragerjun á stærstan þátt í losun gróðurhúsalofttegunda frá landbúnaði“

https://www.stjornarradid.is/verkefni/umhverfi-og-natturuvernd/loftslagsmal/adgerdaaaetlun-i-loftslagsmalum/adgerdirnar/landbunadur/

Þessi fullyrðing er álíka óvísindaleg og flestar staðhæfingarnar um áhrif „gróðurhúsalofttegunda“. Ef húsdýrin verða felld og grasið og kornið gerjast ekki lengur í maga þeirra, brotnar það niður úti á túni og annars staðar og myndar haugloft (metan) eins og í maga húsdýranna! Eða þá að við verðum látin borða það og gerja það í maga okkar með sömu afleiðingum og hjá húsdýrunum!

https://www.frjalstland.is/loftslagsvisindi-hrjad-af-folsunum/

Græna bölið bitnar því illa og að ósekju á fæðuframleiðslunni og um leið á lífskjörum almennings. Það er ástæðan fyrir því að sjálft Evrópusambandið, sem hefur álitið sig heimsleiðtoga í sk. loftslagsmálum, mun með tímanum afnema laga- og regluskóginn um losun gróðurhúsalofttegunda af illri nauðsyn og andstöðu þegnanna. Það afturhvarf til raunsæisins er þegar hafið.

This entry was posted in EES, Landbúnaður, Umhverfismál. Bookmark the permalink.